درد حدقه چشم دکتر فرزاد پاکدل
بیماری های چشمی

علت درد حدقه چشم چیست؟

درد حدقه چشم درد حدقه چشم به طور کلی عبارت است از بروز ناراحتی و درد در سراسر کاسه چشم ، روی یا اطراف چشم.