افتادگی پلک
جراحی پلک

افتادگی پلک و درمان قطعی آن

همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم، از بارزترین علائم افتادگی پلک یا بلفاروپتوز همان حالت افتادگی پلک است. اما مشخصه های دیگر آن شامل :

تزریق چربی به صورت
تزریقات زیبایی

تزریق چربی به صورت

تزریق چربی چگونه انجام می شود؟ تزریق چربی پیچیده تر از استفاده از تزریق ژل ها و فیلرهای آماده است. باید یک قسمت از بدن