درمان

بایگانی درمان

آیا درمان سردرد با بوتاکس امکان پذیر است؟

بوتاکس میگرن چیست؟

بوتاکس میگرن، یکی از جدیدترین روش هایی است که به وسیله تزریق بوتاکس در برخی نقاط سر، باعث کاهش یا رفع میگرن می شود. درمان